Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Dovolená

Dovolená není zákoníkem práce zvlášť definována. Dovolenou se rozumí zvláštní druh doby odpočinku, kdy zaměstnanec v zaměstnavatelem určeném nebo dohodnutém čase nevykonává práci, nedostavuje se na pracoviště a má tedy pracovní volno určené především ke zotavení, k odpočinutí si od práce a k osobním zájmům.

Zákoník práce podle ustanovení § 211 rozlišuje při splnění stanovených podmínek dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále právo na dodatkovou dovolenou.

Ostatní pojmy