Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Motivační dopis

Motivační dopis, jinak také cover letter. Jde o průvodní dopis, který se přikládá k životopisu. Je posílán elektronicky e-mailem nebo v papírové podobě poštou. Jeho účelem je upozornit na zájemce o práci, deklarovat jeho zájem o danou pracovní pozici, zdůraznit kvalifikační předpoklady pro výkon pozice a upoutat tak pozornost personalisty zaměstnavatele.

Ostatní pojmy