Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Životopis

Životopis někdy také Curriculum vitae je dokument, kterým zájemce o zaměstnání dokládá chronologický průběh svého osobního života a profesního vývoje. Obsahuje údaje o dosaženém vzdělání, zastávaných pracovních pozicích a kompetence, mající význam vzhledem k účelu životopisu.

V zásadě se rozlišují se tři základní podoby životopisu, v současné době s rozšířením internetové komunikace a standardů se požadavky firem na formu a obsah velmi často odlišují.

Volný životopis je formulován tak, aby vynikla způsobilost zájemce o zaměstnání pro dané pracovní místo, jeho pozitivní rysy a schopnost argumentovat ve vlastní prospěch. Nevýhodou pro personalisty je složitější vzájemné porovnávání údajů se životopisy ostatních uchazečů.

Polostrukturovaný životopis uvádí osobní data ve volných formulacích pro účely porovnání způsobilostí zájemců o zaměstnání.

Strukturovaný životopis představuje v podstatě standardizovanou podobu dotazníku, umožňující porovnání zkušeností, dovedností a kompetencí zájemců o zaměstnání. Obsahuje část osobních údajů, část uzpůsobenou popisu předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, odborným kvalifikacím a nástrojům, které umí zájemce využívat pro svou práci. Uváděné údaje by měly být pravdivé, stručné a přehledné.

Ostatní pojmy