Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Pravděpodobný výdělek

Pro případ nedostatečné délky odpracované doby v rozhodném období, která je zákonem stanovena na nejméně 21 dní,. se místo průměrného výdělku použije výdělek pravděpodobný. Ten se zjistí z hrubé mzdy, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období nebo z hrubé mzdy, kterou by zřejmě dosáhl. Zjednodušeně lze říci, že se přihlédne zejména k obvyklé úrovni jednotlivých složek mzdy a nebo ke mzdě zaměstnanců vykonávajících stejnou práci.

Ostatní pojmy