Thompson

Menu
Hledám brigádu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

úvod / Hledám brigádu / Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Thompson Personnel Management CZ s.r.o.

1. Informace, které shromažďujeme:

Zajímáte-li se o zaměstnání, Vaše osobní údaje shromažďujeme různými způsoby v rámci našich náborových aktivit - prostřednictvím webových stránek společnosti a sociálních sítí, telefonicky, faxem, mailem a osobním náborem a to zejména :

 • Kontaktní informace (jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo).
 • Jiné informace, které nám poskytnete v osobním dotazníku.
 • Dovednosti související s prací a jazykové schopnosti, Vaše pracovní zkušenosti a vzdělání.
 • Informace, které nám sdělíte ve Vašem životopisu.

Zajímáte-li se o naše služby, Vaše osobní údaje shromažďujeme různými způsoby v rámci našich poptávkových aktivit - prostřednictvím webových stránek společnosti a sociálních sítí, telefonicky, faxem, mailem a osobním náborem a to zejména :

 • Kontaktní informace (jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo).
 • Jiné informace, které nám poskytnete v poptávkovém formuláři prostřednictvím webu.

Jste-li již naším zaměstnancem, pak to budou informace související s uzavřeným pracovněprávním vztahem a vyžadované nebo sdělené příslušnými státními a soukromými subjekty zejména :

 • Informace týkající se daní, veřejného zdravotního a sociálního pojištění, dále informace k dávkám státní sociální podpory, či podpory v nezaměstnanosti.
 • Informace týkající se případné nezpůsobilosti k práci a omezením v práci.
 • Výsledky testů na drogy a alkohol.
 • Informace poskytované referenčními zdroji.
 • Informace vztahující se k exekučním rozhodnutím a insolvenčním řízením

2. Účel zpracování osobních údajů:

Výše uvedené údaje zpracováváme k poskytování služeb zprostředkování zaměstnání :

 • Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
 • Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení ("uživatel").
 • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Zpracování osobních údajů se v naší společnosti uskutečňuje výhradně pro pracovněprávní účely.

3. Udělení souhlasu se zpracováním osobním údajů:

Souhlas subjektu údajů není dle zákona vyžadován pro zpracování osobních údajů zaměstnanců pro pracovněprávní účely, tj. pro plnění pracovní smlouvy a plnění zákonem stanovených povinností ze strany zaměstnavatele.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje:

Při práci s osobními údaji udržujeme administrativní, technická a organizační opatření, které mají za úkol zabezpečit ochranu Vašich osobních údajů před jejich neoprávněným použitím, zveřejněním a nezákonnými zásahy do jejich integrity.

5. Zpracovatel osobních údajů

Pro účely vedení účetní a mzdové agendy má správce osobních údajů uzavřenu písemnou smlouvu se zpracovatelem, který poskytuje dostatečné záruky vhodných technických a organizačných opatření, tak aby zpracování osobních údajů jeho prostřednictvím splňovalo požadavky obecného nařízení.