Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Potravinářský průkaz

Potravinářský průkaz je zkrácené označení Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Kdo musí vlastnit tento průkaz je vymezeno zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V § 19 tohoto zákona jsou taxativně vyjmenovány všechny činnosti. Jedná se o provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže a ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje.

Pokud tedy vykonáváte takovou práci, musíte k tomu být zdravotně způsobilí, vlastnit platný průkaz. Průkaz je potřeba vyřídit již před zahájením činnosti. Vydává ho zpravidla praktický lékař (popřípadě závodní lékař) na základě prohlídky.

Cena za vystavení potravinářského průkazu se pohybuje v řádech několika stokorun. Poplatek za něj inkasuje lékař. Platnost průkazu může být stanovena na dobu určitou nebo neurčitou.

Jakmile průkaz získáte, ať už podnikáte v potravinářství, nebo jen chodíte na brigádu do obchodu či restaurace , musíte jej nosit při výkonu zaměstnání stále u sebe kvůli případné kontrole z hygieny.

Ostatní pojmy