Thompson

Menu
Slovníček pojmů

Detail pojmu

úvod / Slovníček pojmů / Detail pojmu

Rekvalifikace

Je změna původní profese - kvalifikace. Rekvalifikací zájemce o práci získá teoretické nebo praktické znalosti a dovednosti v novém pracovním oboru, než který původně studoval nebo ve kterém pracoval. Realizovat rekvalifikaci lze individuálně prostřednictvím vzdělávacích institucí, prostřednictvím zaměstvatele a nebo jako evidovaný uchazeč o zaměstnání prostřednictvím specializovaných školících center v rámci rekvalifikace organizované Úřadem práce.

Ostatní pojmy