Thompson

Menu

Detail aktuality

úvod / Detail aktuality

Od 1. ledna 2020 zahájen provoz systému eNeschopenka

Zásadně se tak zjednoduší tok informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a ČSSZ. Pro nemocné je nejdůležitější změnou to, že už nebudou předkládat neschopenku zaměstnavateli. Zaměstnavatel se o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance dozví ze systému. Pozor však, upozorňujeme, že samotný systém nezprošťuje zaměstnance povinnost řádně omluvit svoji neúčast na pracovní směně před jejím nástupem se sdělením důvodu nepřítomnosti u svého bezprostředně nadřízeného zaměstnance zaměstnavatele. Více o systému e Neschopenka zde: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

25.12. 2019

Další aktuality

Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Zaměstnanci, u nichž nevznikla povinnost podat daňové přiznání za uplynulý rok, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Zaměstnavatel za svého zaměstnance odvádí v průběhu roku zálohu na dani z příjmu. Při výpočtu měsíčních záloh ale zaměstnanec nemůže uplatnit všechny daňové slevy a může je uplatnit až při ročním zúčtování daně. Z důvodu uplatnění všech daňových slev v ročním zúčtování tak může vzniknout nárok na daňovou vratku. Na otázku zda-li může při ročním zúčtování vzniknout daňový nedoplatek, je jednoznačná odpověď: Nemůže. Případný daňový přeplatek z ročního zúčtování daně zaměstnavatel zašle zaměstnanci nejpozději se mzdou za měsíc březen.

6.1. 2020

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2020

Je rozhodnuto, minimální mzda se od počátku příštího roku zvedne na 14.600 Kč. Pro zaměstnance v nízkopříjmových zaměstnáních je to pozitivní zpráva. Zvýšení minimální mzdy bude mít v některých případech dopad do odvodů na sociální a zdravotní pojištění, případné dotazy Vám rádi zodpoví naši HR konzultanti.

6.12. 2019