Thompson

Menu

Detail aktuality

úvod / Detail aktuality

Důležité změny v pojistném na sociální zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění.

Od počátku roku 2019 platí změny v pojištění (zjednodušeně v zákonných odvodech), které ovlivní výši odváděných pojistných částek u zaměstnanců pracujících u naší  společnosti na dohodu o pracovní činnosti.

Tzv. rozhodný příjem, jehož hranice byla v roce 2018 stanovena na 2.500 Kč je nově v roce 2019 stanovena na 3.000 Kč. Do budoucna se počítá se zvyšováním částky rozhodného příjmu podle vývoje průměrné mzdy, o změnách Vás budeme informovat.

U zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti, kterým je míněno zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu může být i nižší než rozhodný příjem, tj. 3 000 Kč, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč. Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu.

Obdobně se tato hranice rozhodného příjmu v roce 2019

mění na částku 3.000 Kč u veřejného zdravotního pojištění.

Pro úplnost uvádíme i informaci pro zaměstnance, kteří jsou u jiných zaměstnavatelů činní na základě dohody o provedení práce. Ti jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000 Kč v kalendářním měsíci. Takto stanovená hranice příjmu se tedy letos oproti loňskému roku nemění. Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč.

Více a podrobněji k této problematice ve slovníčku pojmů na našem webu - heslo Informace k práci na základě Dohody o pracovní činnosti.

2.1. 2019

Další aktuality

Víte, že si můžete objednat cokoliv?

Víte, že dnes již existují služby, u kterých si můžete objednat cokoliv, samozřejmě to co je legální? Potřebujete lék z lékárny, poslat kytici, vyzvednout šaty z půjčovny, poslat diskrétní zásilku a nebo vyzvednout objednávku z výdejny e-shopu a podobně. Stačí si vyhledat službu a objednat. Vaše záležitosti zařídí nebo dovezou kurýři buď pěší nebo vozidlem. Ceny jsou smluvní. Možná, že to pro Vás bude i zajímavá možnost flexibilního zaměstnání…

18.3. 2019

Novinka v bankovnictví - okamžité platby!

Zatím pouze mezi Air bank a Českou spořitelnou v pilotním projektu. Ale do konce letošního roku by to mohlo být standardem u všech českých bank. V praxi to znamená připsání odeslané platby z jedné banky nejpozději do deseti sekund na účet u druhé banky. Mzdu a nebo zálohu tak dostanete v podstatě okamžikem odeslání platby z našeho účtu, bez ohledu na to, u jaké banky máte svůj účet.

11.2. 2019