Thompson

Menu

Detail aktuality

úvod / Detail aktuality

Důležité změny v pojistném na sociální zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění.

Od počátku roku 2019 platí změny v pojištění (zjednodušeně v zákonných odvodech), které ovlivní výši odváděných pojistných částek u zaměstnanců pracujících u naší  společnosti na dohodu o pracovní činnosti.

Tzv. rozhodný příjem, jehož hranice byla v roce 2018 stanovena na 2.500 Kč je nově v roce 2019 stanovena na 3.000 Kč. Do budoucna se počítá se zvyšováním částky rozhodného příjmu podle vývoje průměrné mzdy, o změnách Vás budeme informovat.

U zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti, kterým je míněno zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu může být i nižší než rozhodný příjem, tj. 3 000 Kč, je zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu alespoň 3 000 Kč. Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu.

Obdobně se tato hranice rozhodného příjmu v roce 2019

mění na částku 3.000 Kč u veřejného zdravotního pojištění.

Pro úplnost uvádíme i informaci pro zaměstnance, kteří jsou u jiných zaměstnavatelů činní na základě dohody o provedení práce. Ti jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000 Kč v kalendářním měsíci. Takto stanovená hranice příjmu se tedy letos oproti loňskému roku nemění. Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč.

Více a podrobněji k této problematice ve slovníčku pojmů na našem webu - heslo Informace k práci na základě Dohody o pracovní činnosti.

2.1. 2019

Další aktuality

Potřebujete řešit práci i ubytování současně?

Potřebujete řešit práci a ubytování současně? Máme pro Vás řešení. Hlavní pracovní poměr nebo dlouhodobou brigádu v oblasti kontroly kvality automobilových dílů na různých pracovištích po celé ČR. Např. v Mladé Boleslavi, Plzni, Boru u Tachova, Kvasinách, Prachaticích, Českých Velenicích v Bruntále. Volejte kolegu Marka Gundzika, tel. 777555886.

30.11. 2018

Méně brigád na počátku roku...

Jako obvykle na počátku roku došlo k omezení nabídky brigád po celé České republice. Zaměstnavatelé se "rozkoukávají" a někteří  z nich přijali novoroční předsevzetí šetřit.  Uvidíme jak se jim jej podaří naplnit. Sledujte proto aktuální nabídku brigád na našem webu a případně volejte naše konzultanty na tel. 601104527, 724981957, 720035170 a 725730577, kde se dozvíte více o možnostech brigád ve Vašem regionu.

3.1. 2019